Engesland butikk og sveitservilla

I pose og sekk?

Lederartikkel 1. juli 2022:

Et enstemmig kommunestyre i Birkenes har vedtatt å bygge en ny «møteplass» på Engesland for fem millioner kroner.

Samtidig er det uavklart hva som skal skje med eksisterende bygg. I kommunestyret ble det diskutert både salg og gave til en stiftelse. Spørsmålet er vel snarere om noen vil påta seg å overta bygget?

Vi tviler ikke på at dugnadsånden på Engesland er stor, men vi har vår tvil om det i lengden vil være mulig å drifte både den nye møteplassen, det gamle kommunehuset/butikken og sveitservillaen ved hjelp av ren frivillighet.

Kommunestyret tok en stor sjanse da man vedtok å gå videre ned nytt bygg uten å avklare rammene for drift. Med kommunens stramme økonomi er det ikke mulig å få både i pose og sekk. Endelig punktum er derfor neppe sagt om sentrumsutviklingen på Engesland. Både bygdefolk og politikere vil måtte prioritere og ta vanskelige valg. I så måte var det noe underlig at kommunestyret med stort flertall valgte p gå videre med sp mange ubesvarte spørsmål.

Les også
Applaus for nybygg
Les også
Vil renovere butikkbygget og beholde sveitservilla