Lillesand kommune bør vurdere lettelser i eiendomsskatten

foto