Spørsmål og utfordring til fylkesordfører Arne Thomassen