Eldrebølgen – en utfordring for Lillesand kommune

foto