Arbeidsplasser i fare på grunn av strømeksport

foto