Statlig plan på sulfidholdig grunn i Lillesand

foto