Mer fornybar energi er en viktig del av løsningen på klimakrisen

foto