NHO, Fornybar Norge og LO snakker fremdeles forvirrende om holdningen til kjernekraft