Kunstig intelligens på lokalplanet: Fare for hva eller hvem?