– Konsekvensene blir større etter hvert som blir fler, og legger mer uvettig beslag på kloden