Takk fra Høvåg Museums- og Historielag for Frivillighetsprisen 2020

foto