Vi må ha et tak på hva tilkobling til offentlig vann og avløp skal koste