Vold og seksuelle overgrep er et folkehelseproblem og hjelp til de utsatte et samfunnsansvar