KrF er garantisten for friheten til tros- og livssynssamfunn!