Tingsalen – menighetshus eller samfunnshus? Eller begge deler?