Valgkampen er i full gang, og politikerne er i full gang med å sette fokus på hva de vil prioritere i kommende valgperiode. Ikke alle er like flinke til å presentere medaljens bakside, hvor man vil kutte. Det er imidlertid andre partier ofte behjelpelige med å peke på.

Når det nå er under to måneder igjen til valget tror vi det er begrenset hvilken effekt nye valgkamputspill vil ha. Vi tror velgerne i større grad vektlegger det som har skjedd de siste fire årene enn de siste 40 dagene før valget. Hvis ideene er så gode - hvorfor har man ikke lansert dem i løpet av perioden?

Det er vanskelig å skille mellom lokale-, regionale og statlige prioriteringer. Ting henger sammen og innen helse og omsorg opplever vi for eksempel at stat og kommune «skylder» på hverandre dersom ting ikke er som de skal være. I stigende grad er det blitt en utfordring at kommunene føler de ikke har økonomi til å innfri stadig økende forventninger. Og kommunenes inntektssystem er så komplisert og kriteriene endres så ofte at det knapt er noen som klarer å henge med i svingene. Det gjør langtidsplanlegging noe krevende.

Vi har de siste dagene opplevd at enkelte tar til orde for å samle de lokale, regionale og nasjonale valgene til en dag. Vi har sansen for dette og tror kanskje det vil gjøre det enklere å få en sammenheng i politikken, samtidig som velgerne ikke er dummere enn at de ser forskjellen på de ulike valgene. Det så vi ikke minst i Lillesand for fire år siden, hvor det var et stort gap mellom hva velgerne stemte ved lokalvalget og fylkestingsvalget.

I Sverige har de valgt å samle de tre valgene og også der ser man at velgerne klarer å skille mellom de ulike valgene. Den store fordelen ved å samle valgene og kun ha valg hvert fjerde år, er at de som velges til å styre får tid til å styre og man slipper kostbare valgkamper annethvert år.

Vi håper de politiske partiene tar opp hansken som er kastet og at vi får en skikkelig debatt om hvor ofte vi skal ha valg i dette landet og hva vi kan gjøre for å optimalisere valgdeltakelsen.