Har hele strømopprøret bare vært et valgkampstunt mot regjeringen?