Det merkverdige bomprosjektet: Hva håper så Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune å oppnå?

foto