Nei til eiendomsskatt og ja til åpning av den tomme avdelingen på sykeheimen

foto