Overskudd fra naturressurser skal gi en bedre sosial fordeling