Trygge utbygginger i Lillesand – kommunen bør ta et aktivt valg

foto