Fylkeskommunen kan markedsføre næringsmuligheter i regionen

foto