30 millioner kroner har gitt Birkenesinnbyggere raskere tilgang på Tinder