Sats på kompetanseheving og forebyggende arbeidsmiljøarbeid!