Lokalvalget: Kommunepolitikerne må ta klimaendringene på alvor