Arbeiderpartiet vil beholde fagarbeidere og sykepleiere i kommunen