Full støtte til Justøya-beboers private sikkerhetstiltak