Kunne ikke Gud ha skapt en verden uten noe ondt?

foto