Er ordfører i Lillesand fornøyd med syv menn og to kvinner i formannskap?