Sammen om å redusere utslipp og verne arbeidsplasser

foto