Endrede forutsetninger bør føre til nytt vedtak

foto