Kommunens utslippstillatelse for avløpsvann og industrielle påslipp