Vi krever trygghet for arbeid - et krafttak for alle som er uten arbeid

foto