Vår energiforvaltning truer vår rettsikkerhet

foto