CO2-kompensasjonen og kraftforedlende industri i Norge