Det historiske sentrum og uthavnene i Høvåg og på Justøya