Funksjonshemmede elever i videregående skole må inkluderes i ordinær undervisning

foto