Leserbrev: Arne Thomassens rolle i kloakksaken fra 2003 til 2019