– Har kommunestyret trådd feil og havnet i ei dyregrav?

foto