Hvorfor skal vi finne oss i å være verst i klassen?