Det er lurt å planlegge for fremtiden i sentrum

foto