Behov for klarere statlige føringer for strandsonen

foto