Et brev til skoleeier om folkehelse og Borkedalen skole