Uredelig fremstilling av helseminister Ingvild Kjerkol om den plutselige avslutningen av SIO-ordningen