Bystyret skal i løpet av våren trolig ta stilling til spørsmålet om nytt parkeringshus på Vesterjordet. Spørsmålet var sentralt i siste valgkamp, men partiene som varslet omkamp vant ikke økt tilslutning, tvert imot. Dermed bør det være grunnlag for å gå videre med planene.

At kjøperen av den kommunale grunnen nå har lagt frem skisser som viser flere parkeringsplasser enn det minimumet som bystyret krevde og også har funnet plass til tjenesteyting bør gjøre planene mer spiselige.

At man i reguleringsplanen også legger opp til at naboen nederst i Bellevuebakken - som i utgangspunktet konkurrerte med Olsen om kjøpet av Vesterjordet - kan få en høyere utnyttelse av sin eiendom tyder også på at prosessen denne gangen kan bli mer smertefri enn man så for seg for ett år siden. Det er fremdeles skjær i sjøen, men det er trolig ikke nok til å stanse planene.

Parkeringsproblematikken har ridd denne byen som en mare gjennom flere tiår. Nå øyner vi endelig en avslutning på saken. Det er nødvendig for å kunne gå videre med de andre utfordringene sentrum står foran og ruste opp Lillesand til glede for både fastboende og tilreisende.

Det ligger i kortene at vi etter hvert må begynne å betale for å parkere i sentrum. Da er utfordringen å finne en god balanse som gjør at vi tiltrekker oss folk og ikke støter potensielle kunder fra oss.