I Lillesands-Posten har vi en tradisjon for at vi ikke trykker valgkampinnlegg siste fredagen før valget. Det betyr at tirsdagen er siste sjanse for politikere som vil påvirke velgerne. For å være sikker på at innlegget kommer på trykk må det være oss i hende i løpet av helgen.

Fredagen før valget tillater vi kun korte svar fra partier som er blitt stilt spørsmål til eller utsatt for «angrep» i tirsdagsavisen.

Vi benytter anledningen til å takke de mange som har benyttet seg av muligheten til å få fram sin mening i Lillesands-Posten og ønsker alle kandidatene et riktig godt valg.

Redaksjonen