Valget står ikke bare om parti, men også om veivalg