Krever svar om bygging av ny barnehage og bolig for rus og psykiatri i Smedens Kjerr

foto