Vil vi virkelig bygge ned Dyvik med 600 boliger?

foto