Hvorfor si ja til å stå på en politisk liste?

foto